Shromáždění unie řeholních konferencí z Evropy

Aktuality

Ses. Vojtěcha, představená františkánek Panny Marie Immaculaty a členka předsednictva Konference ženských řeholí právě zastupovala českou řeholní konferenci na generálním shromáždění UCESM, což je unie řeholních konferencí z Evropy. 

https://www.ucesm.net


Setkání tohoto typu se konají jednou za dva roky, letošní proběhlo v Holandsku v opatství Rodulc od 20. do 24. října 2022.