CENY CELESTÝNA OPITZE 2022

V sobotu 1. října 2022 v 19:00 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné.
Aktuality

Ocenění je každoročně udělováno již od roku 2010, jedná se tedy o jeho 13. ročník. Letošními laureáty jsou tyto osobnosti:

P. ThLic. Václav Tomiczek, PhD.
P. Tomiczek je nemocniční kaplan v Ostravsko-opavské diecézi, člověk velmi srdečný a laskavý, který vybudoval vysoký kredit nemocničních kaplanů mezi lékaři i vedením nemocnice v oblasti duchovní péče nemocným a jejich příbuzným. Pracuje v krizovém (intervenčním) týmu Fakultní nemocnice v Ostravě a věnuje se paliativní péči. Mimo jiné byl i v intervenčním týmu pomáhajícím při střelbě ve FNO, či při pandemii COVID-19.

Manželé Eva a Zdeněk Stráníkovi
Manželé Stráníkovi jsou oba lékaři z Letohradu u Ústí nad Orlicí. Za komunismu jim nebyl dovolen profesní rozvoj kvůli své křesťanské víře, i když měli jako lékaři "dobře našlápnuto". Své síly přeorientovali novým směrem, adoptovali postupně 7 dětí, které vychovali a zajistili jim vzdělání a dobrý život.

Bc. Josef Vlach z neziskové organizace IQ Roma servis, z.s.
Nezisková organizace IQ Roma servis se již mnoho let v Brně věnuje otázce Romů, kvality jejich života a začlenění do společnosti. S uprchlíky z Ukrajiny do Brna přijelo mimo jiné velké množství právě i Romů, a protože kraj ani město nebyli schopni s nimi efektivně pracovat, požádali o spolupráci IQ Roma servis. Díky této organizaci se Romům podařilo a daří zajišťovat střechu nad hlavou, dětem školy, dospělým zaměstnání. Našemu řádu velice pomohli, když jsme v našem brněnském konventu ubytovali nejdříve skupinu o 20, poté 30 romských uprchlíků. Velice nápomocný a nesmírně obětavý byl hlavně jejich pracovník Josef Vlach, kterému jsme se rozhodli ocenění udělit.

Záznam koncertu je možné najít v archivu TV Noe: https://www.tvnoe.cz/porad/35498-cena-celestyna-opitze-kostel-sv-simona-a-judy-v-praze/viz-316764?fbclid=IwAR3rbpDqXIuvuVqIWGjjDTecNmnvO-9wXLdvMYkiUE5PuMoczJa3P2XFSE8

 

 

Věděli jste, že...

Cena Celestýna Opitze je od roku 2010 každoročně udělována řádem milosrdných bratří vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoliv jinak potřebné. Cena symbolizuje poděkování a obdiv společnosti za jejich práci, která inspiruje mnohé další v životě hospitality (péče o nemocné a potřebné).

 

Ocenění nese jméno milosrdného bratra Celestýna Opitze, který se jako mladý muž z chudé rodiny stal řeholníkem, aby mohl vystudovat medicínu. Jako první v Evropě podal narkózu k uspání pacienta při chirurgickém zákroku. Stalo se tak v roce 1847 v pražské nemocnici Na Františku, dříve nemocnici milosrdných bratří, kterou dnes již provozuje Praha. Celestýn Opitz byl odrazován odborníky i spolubratry od použití éteru. Nikdo netušil, jak přesně funguje, a navíc v té době byla bolest považována za běžnou součást života a její překonávání mělo podle mnohých duchovní význam. Celestýna Opitze ale natolik trápilo utrpení jemu svěřených pacientů, že éter vyzkoušel. Byl to velký úspěch a další roky svého života trávil cestováním po středoevropských nemocnicích, kde kolegům ukazoval, jak narkózu používat. Stal se dokonce lékařem císařské rodiny ve Vídni.

 

Dodnes je tak Celestýn Opitz vzorem v touze pomoci bližním a trpícím a ocenění představuje uznání těm, kteří podobným způsobem působí i dnes. Ocenění není limitované prostředím České republiky, řádem milosrdných bratří, ani křesťanskou vírou, jeho držitelem se může stát kdokoliv.

 

Mezi laureáty je tak například MUDr. Tomáš Šebek, „lékař bez hranic“, který působil na mnoha místech světa, lékař Edib Jaganjac, který se staral o nemocné v bombardovaném Sarajevu, anglikánský biskup Bernard Oringa z Jižního Súdánu pomáhající dětem z chudých rodin, humanitární pracovník a diplomat Martin Dvořák, který se významně zasadil na řešení válek a krizí na Balkáně či v Iráku, dále slovenský kněz Marián Kuffa pomáhající bezdomovcům, vězňům či prostitutkám, křesťanská televize TV Noe či milosrdní bratři a spolupracovníci, kteří v době epidemie eboly v Africe položili svůj život při péči o nakažené, ale také úplně obyčejní lidé, jako paní, která příkladně vychovává 7 vlastních a dvě děti adoptované a přitom se doma stará o nemocnou babičku, či paní, která se stará o těžce nemocného syna upoutaného již 20 let na lůžko, ale samozřejmě i řada dalších.

 

Soupis laureátů je k dispozici na webu www.milosrdni.cz.