2.2.2022 Světový den zasvěcených osob

Papež Jan Pavel II. v roce 1997 spojil liturgický svátek Uvedení Páně do chrámu, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i službě lidstvu. Od té doby je 2. únor v katolické církvi slaven jako den díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu.

Při této příležitosti diecézní biskupové již tradičně zvou k setkání všechny řeholnice a řeholníky, kteří působí v jejich diecézích. Členky a členové různých řeholních společenství i sekulárních institutů děkují se svými diecézními biskupy při společné bohoslužbě Bohu za dar svého povolání a vzájemně se povzbuzují k věrnosti církvi a horlivosti ve svém poslání.

Tým mladých lidí, který již několik let tvoří Ecclesia Podcast, při této příležitosti oslovili jezuitu P. Samuela a řeholní sestru Annu, Dceru sv. Pavla, a povídali si s nimi na „ožehavé téma“ slibu poslušnosti. Kladli jim hodně otázek a nedali pokoj, dokud se nedozvěděli to, co je zajímalo. 

Například:
Může řeholník se svým představeným nesouhlasit?
Co když má kněz jiný názor než jeho biskup?
A jak se projevuje poslušnost vůči Bohu ve svátosti smíření?

Chcete slyšet i vy jejich odpovědi? 

K poslechu na youtube, spotify, applepodcast, googlepodcast atd. Hledejte vždy jako Ecclesia podcast.

 

Ptali se: Karolína Němcová a Marek Jílek

Odpovídali: s. Anna Mátiková FSP a P. Samuel Prívara SJ