Nové číslo revue Salve – nástupci sv. Dominika

Jako příspěvek k jubileu 800. výročí smrti sv. Dominika, zakladatele Řádu bratří kazatelů, jež řád slavil v období od 6. ledna 2021 do 6. ledna 2022, vychází další číslo revue Salve věnované právě odkazu tohoto světce.
Aktuality

 Vybrané texty sjednocuje jeden záměr: ukázat, jak se charisma sv. Dominika a jeho odkaz uskutečňují v jeho nástupcích. Číslo představuje Dominika jakožto otce a bratra, kazatele a zakladatele řádu a přináší portréty jeho nástupců, od těch nejstarších, zastoupených Humbertem z Romans, pátým magistrem řádu a významnou osobností třináctého století, až po magistry století dvacátého a jednadvacátého. Součástí čísla je také rozhovor se současným magistrem řádu Gerardem Timonerem OP a dopis papeže Františka, který Svatý otec adresoval celé dominikánské rodině právě při příležitosti řádového jubilea. Obrazový doprovod tohoto čísla tvoří fotografie z generální kapituly Řádu bratří kazatelů, která se slavila v létě 2019 v Bien Hoa ve Vietnamu.

Krystal OP 2022, 160 s., 100 Kč

https://krystal.op.cz/revue-salve/salve-3-2021-nastupci-sv--dominika/

https://salve.op.cz/archiv/nastupci-sv-dominika-3-21