Nová kniha dominikánek: Volba je jen na nás: Křížová cesta

Aktuality

Poněkud obsáhlejší kniha sestry Česlavy Talafantové je nejen krásně a bohatě ilustrovaná, ale i napsaná. Je to zralý plod její dlouhodobé snahy a práce. Podle názvu knihy by se mohlo zdát, že pojednává výlučně o křížové cestě Ježíše Krista, že je to nějaká další křížová cesta pro mladší čtenáře. Ve skutečnosti je tomu poněkud jinak. Křížová cesta je jádrem knihy, zde je však vložena do širšího rámce, do dějin spásy. Provází tak čtenáře čtivou a srozumitelnou formou biblickými příběhy Starého i Nového zákona od stvoření nebe a země na počátku lidstva, přes postavy Noema, Abraháma, Mojžíše. Vypráví rovněž o narození, životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, o vzniku rané Církve. Kniha představuje dějiny jako neustálý zápas mezi dobrem a zlem. Jediným východiskem, jak z tohoto zápasu vyjít bez úhony, je vydat se na cestu s Kristem a s jeho pomocí odolat zdánlivému štěstí bez Boha, jež vede do věčné záhuby. Křížová cesta, cesta přemáhání pokušení, je tak cestou všech lidí, kteří touží po spáse. Kniha je určena dětem a mládeži, ale jistě bude přínosem i dospělým čtenářům.        

Nakladatelství Krystal OP, Praha 2021. Cena 180 Kč

 

 

Jak objednat?

  • Knihy lze objednat na adrese roberta@dominikanka.cz