Ukončení diecézního procesu zakladatelky Kongregace dcer Božské lásky Františky Lechnerové

21.11.2021 Kongregace Dcer Božské Lásky oslavila ve Vídni - v mateřském domě Kongregace, ukončení diecézního procesu své zakladatelky Františky Lechnerové. Nyní bude proces odeslán do Říma. Ten den si také sestry připomněly 153 let od svého založení. V České republice sestry působí v Praze a v Opavě.