Završení činnosti Řádu navštívení Panny Marie v ČR

Po 143 letech se završuje působení tzv. sester vizitantek na území České republiky.
Aktuality

Poslední dvě žijící členky Kláštera sester řádu Navštívení Panny Marie byly na základě rozhodnutí římské Kongregace pro Instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života podřízeny provinční představené České provincie milosrdných sester svatého Kříže, která byla dekretem ze dne 27. 2. 2021 jmenována jejich papežskou komisařkou. Po předání ekonomických a jiných agend je současná provinční představená, sestra Daniela SCSC  B. Švecová, od 7. 10. 2021 i statutární zástupkyní uvedeného společenství pro veřejnoprávní účely.

Řád navštívení Panny Marie byl založen na počátku 17. století ve Francii sv. Františkem Saleským a sv. Janou Františkou de Chantal. Založili společenství Bohu zasvěcených žen bez přísných klauzurních pravidel; sestry navštěvovaly chudé a nemocné, aby jim poskytly potřebnou pomoc. Kvůli církevně právním souvislostem muselo společenství později přijmout přísnou klauzuru, nadále však zůstalo jeho úkolem žít v napodobení vnitřních i vnějších ctností Panny Marie a spojovat tak rozjímání (vnitřní ctnost) s „navštívením“ čili službou nemocným a potřebným (vnější ctnost). Řád se šířil do dalších evropských zemí, na celý americký kontinent a v menší míře i do Afriky a Asie.

Roku 1878 přišly německé sestry do Chotěšova a založily tam penzion pro výchovu a vzdělání dívek a exerciční dům pro veřejnost; obojí úspěšně fungovalo až do zabrání prostor pro válečné účely v r. 1939. Po válce musely Chotěšov opustit sestry německého původu a české komunitě bylo umožněno provozovat chorobinec. V roce 1950 byly sestry v rámci tzv. „Akce Ř(ehole)“ násilně přesunuty do Litoměřic, odkud se po čase stěhovaly do Liběšic a v r. 1960 do Chlumce u Ústí nad Labem, kde zůstaly 47 let.

Protože komunita neměla dorost, sestry po konzultaci se svojí mezinárodní řádovou federací začaly – podobně jako celá řada jejich komunit v jiných zemích – hledat jiné řeholní společenství, které by se jich ujalo. V květnu 2007 se čtyři poslední žijící české vizitantky přestěhovaly do kláštera Milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži.

Jedná se již o páté ženské řeholní společenství v ČR, jehož vedení bylo svěřeno papežskému komisaři. Poprvé byla papežskou komisařkou jmenována žena.