Nové předsednictvo Konference vyšších představených ženských řeholí

Aktuality

Ve středu 8. 9. 2021 proběhlo v Praze plenární zasedání řádných členek Konference vyšších představených ženských řeholí.

Sestry při něm mj. schválily návrh nového znění stanov KVPŽŘ a zvolily dvě nové členky předsednictva, sr. Anežku Bednářovou de ND a sr. Marii Annu Linhartovou OSU. Místopředsedkyní byla zvolena dlouholetá členka vedení konference, sr. Vojtěcha Zikešová. Dvěma končícím členkám předsednictva, dosavadní místopředsedkyni sr. Miroslavě Bortlové SCSC a sr. Baptistě Nožkové OSF, sestry poděkovaly za roky věnované prohlubování spolupráce mezi ženskými řeholemi v ČR.