Modlitby za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu

Aktuality

Zveme všechny mladé lidi, kteří hledají svoji životní cestu i ty, kteří je chtějí doprovázet svoji modlitbou na společné adorace se mší svatou, kterou slouží biskupové či vyšší představení řeholních společenství za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu.

Letos v říjnu na první pátek 1.10.2021 si připomeneme 25. výročí trvání adorací za duchovní povolání.

Před 25 lety se domluvila KVPŽŘ, KVPMŘ a  Arcibiskupství pražské, že se chtějí společně modlit za povolání. Rozhodly se pro společné adorace na první pátky u sv. Ludmily na Náměstí Míru v Praze. První adorace se konala 4. října 1996. Adorace začínaly po ranní mší svaté, jednotlivá společenství zajišťovala tichou adoraci po celý den, od 15,30 byla hodinová moderovaná adorace a v 16,30 hod sloužili mši svatou biskupové. Tehdy zajišťovalo adorace 11 společenství mužských a 13 ženských.  V tomto roce adorace zajišťuje 5 společenství ženských a 1 mužské. Pomáhá nám farnost, seminář, hnutí i rodiny. Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat všem společenstvím, které se do adorace během této doby aktivně zapojila, i které nás doprovázely modlitbou.

 

 
  • Každý 1. pátek v měsíci v kostele sv. Ludmily na nám. Míru na Praze 2

 

.

Rozpis adorací naleznete v přiloženém dokumentu.