Veřejné prohlášení předsednictva Konferencí mužských a ženských řeholí v ČR

K některým kandidaturám do Poslanecké sněmovny
Aktuality

Předsednictvo obou konferencí podporuje prohlášení předsedy České biskupské konference Mons. Graubnera k některým kandidaturám do poslanecké sněmovny ze dne 27. 7. 2021.

 Jsme znepokojeni politickou angažovaností paní Lipovské a pana Nerušila ve prospěch radikálních politických uskupení „Volný blok“ a SPD. Toto naše znepokojení je o to větší, že se ve svém působení zaštiťují některými křesťanskými hodnotami vytrženými z kontextu celkového křesťanského pohledu na svět. Tím dle našeho názoru křesťanství zneužívají a matou mnohé věřící, což nemůžeme přejít mlčením.

 Apelujeme proto, aby zmínění kandidáti do poslanecké sněmovny své působení jak v politice tak Radách našich veřejnoprávních medií nespojovali s křesťanstvím a naší katolickou Církví.

 

 
“Modlíme se, ať Pravda a Láska v našem národě zvítězí!”