Požehnané Velikonoce 2021 přejí sestry dominikánky

Viděl jsem pramen vody, který vyvěral z chrámu na právé straně, aleluja!

A všichni, k nimž voda dosáhla, byli uzdraveni a volají: Aleluja, aleluja!