Společná postní cesta ke Vzkříšení

Domácí modlitba připravená misionáři obláty
Duchovní obnovy

Jako misionáři obláti jsme pro naše přátele připravili Společnou postní cestu ke Vzkříšení. Jde o podobu domácí modlitby založené na každodenní četbě a v jednom dnu v týdnu také modlitbě "lectio divina" jednoho ze sedmi starozákonních čtení velikonoční vigilie. Jde vlastně o jakési dějiny spásy "v malém". Chceme se tak připravit na slavení Velikonoc. K textu dodáváme na každý týden impuls a také návrh na jeden skutek milosrdenství a jeden skutek újmy (pokání).

 

Více informací lze nalézt na našich webových stránkách, kde zveřejňujeme také jednotlivé "balíčky" na každý postní týden.

https://oblati.cz/kalendar/3251.html