Duchovní doprovázení online

Školské sestry sv. Františka zvou dívky a ženy 17-35 let během postní doby formou duchovního doprovázení k rozlišování a prohloubení cesty povolání.
Duchovní obnovy