Covid otevírá nečekané dveře

Dcery panny Marie Pomocnice pomáhali s distanční výukou v Azylovém domě pro matky s dětmi.
Aktuality

 

 
“Komunitě v Hradci Králové bylo stejně jako ostatním komunitám znemožněno během pandemie covidu vykonávat její běžnou činnost: v obvyklém režimu je dům plný středoškolaček a vysokoškolaček, které zde přes týden pobývají. Nicméně dům se z nařízení vlády vylidnil a sestry začaly pátrat, kde by bylo možné pomoci.”

 

Nové výzvy společenství odkrývá ředitelka komunity sestra Danka:

“Současná doba a všechna “proticovidová” opatření s sebou nesou mnoho náročných a zátěžových situací. Dětí a mladých se týká především problém zavřených škol a přechod na distanční výuku, která mezi nimi prohlubuje rozdíly z důvodu různé úrovně rodinného zázemí, technického vybavení, spolupráce rodičů a celkové motivovanosti ke studiu. V Hradci Králové se nám podařilo navázat spolupráci s azylovým Domem pro matky s dětmi, kam spolu s Věrkou Gajdůškovou, naší kandidátkou, chodíme od začátku listopadu doučovat děti, které z pochopitelných důvodů mají s distanční výukou značné problémy. Snažíme se pomáhat dětem s úkoly a procvičovat zadané učivo, aby děti neztrácely tempo výuky a po návratu do školy měly reálnou šanci znovu se do vzdělávacího procesu normálně zapojit. Zároveň se jim snažíme zpříjemnit odpolední čas, který opět z důvodu covidových opatření musí z větší části trávit v domě, třeba i drobnou hrou, poslechem jejich oblíbených písniček nebo prostě povídáním “o životě”. Zajímavé je, že se často dotkneme i otázek víry, Boha, smyslu života apod. A tak chceme tento čas strávený s těmito dětmi nabídnout Bohu, aby přicházel do jejich životů a naplňoval je svou milostí, ochranou a požehnáním.”