Jak se totalitní režim snažil izolovat a zničit vliv řeholnic?

Rozhlasový pořad o odsunu sester dominikánek z Vlaštoviček.
Média

Rozhlasový pořad o odsunu sester dominikánek z Vlaštoviček i o současnosti jejich tehdejšího kláštera.

Pořad si můžete stáhnout na tomto odkaze:

https://plus.rozhlas.cz/jak-se-totalitni-rezim-snazil-izolovat-a-znicit-vliv-reholnic-8325438