Boromejky na misiích

K Světovému dni misií nám připravily sestry misionářky z naší Federace video. Pozvaly nás v něm na virtuální pouť. Chtějí nám ukázat nejzajímavější svatyně Panny Marie v těch zemích, kde působí, vyprávějí nám o historii těch míst a zvou nás na společnou modlitbu v jazyce země, ve které slouží potřebným a zvěstují jim Boží milosrdenství.

Anglicky: https://www.youtube.com/watch?v=QcX8pT9A4xE&t=270s
Polsky: https://www.youtube.com/watch?v=OtODeuuTkB4&t=184s
Německy: https://www.youtube.com/watch?v=R6_xUEN4Apc
Francouzsky: https://www.youtube.com/watch?v=i4QwyqmwVd8&t=544s

Děkuji všem sestrám z Ruska, Rumunska, Izraele, Senegalu, Zambie, Mexika a Egypta, které přispěly k tomuto videu!

Kéž cítí naše modlitby. Je úžasné, že jsme spolu, i když jsou mezi námi tisíce kilometrů.