Setkání řeholních představených v Králíkách

Prodloužené plenární zasedání KVPŽŘ sestry tentokrát zahájily celodenní pěší poutí do Králík u příležitosti připomínky 70 let od internace řeholníků a řeholnic.
Aktuality

Podvečer zahájila mše svatá celebrovaná místním knězem P. Karlem Moravcem. Ve svém kázání, opírajícím se o čtení z 1. Knihy Královské o vdově ze Sarepty, vyzdvihl důležitost naděje a prorockého pohledu vzhledem k budoucnosti řeholního života. Večer patřil táboráku a neformálnímu setkání řeholnic.

Samotné plenární zasedání navštívil také královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, který na tomto mariánském poutním místě vyzdvihl důležitost povolání řeholních sester k duchovnímu mateřství v Církvi po vzoru Panny Marie.