Sestry františkánky Marie Immaculaty pomáhají v nemocnici.

O dlouhodobě nemocné pacienty Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi se nově starají i sestry františkánky Marie Immaculaty.

Posláním tohoto řádu, který patří do velké rodiny bratří a sester sv. Františka z Assisi, je přinášet pokoj a dobro do konkrétních situací lidí mezi kterými žijí a pracují. V nemocnici doplnili ošetřovatelský tým, který do té doby tvořily civilní zdravotní sestry. S úctou a vlídností přicházejí ke každému našemu pacientovi, aby mu v této době zajistili nejen ošetřovatelskou, ale i duchovní péči.

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v Praze je od roku 2019 církevní zdravotnické zařízení, které v Praze zajišťuje vybranou ambulantní lékařskou péči a kvalitní dlouhodobou lůžkovou péči, veřejnosti známou pod pojmem LDN.