Katecheze pro školáky na rádiu Proglas

Ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně.
Aktuality

Každý všední den v 10 hodin zveme všechny děti k poslechu Proglasu. Pro školáky prvního stupně základní školy jsme připravili katechezi a přípravu letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně.

Brněnskou komunitu sester Kongregace sv.Cyrila a Metoděje tvoří především učitelky a vychovatelky. Zavřené školy jsou proto výzvou pro alternativní možnosti katechezí pro děti. Ve spolupráci s rádiem Prohlas se realizuje předávání radostné zvěsti na radiových vlnách. Katecheze pro 1. – 5. ročník si děti mohou poslechnout od pondělí do pátku vždy v 10:00 a pokud je zrovna nestihnou, lze je vždy vyhledat v audio archívu. Pondělní vysílání je určeno prvňáčkům. Děti se dozví nové informace, ale také si mohou nakreslit obrázek podle instruktáže s. Mlady. Podobným způsobem je věnována úterní katecheze druhákům a středeční třeťákům. Ta je navíc zaměřena na přípravu prvokomunikantů. Čtvrteční vysílání přebírají do rukou s.Edita a s.Alžběta a také anděl Andělín, který dětem představí biblický příběh následující neděle. Následuje příběh rodiny Nových, kde mají dvě menší děti a společně prožívají různé příhody. Poučení je vždy propojeno s nedělním evangeliem. Jsou to příběhy, které jsou při běžné situaci hrány dětem pomocí maňásků při nedělní mši svaté v kostele. V druhé části čtvrtečního vysílání je znovu zopakováno evangelium a děti mohou zkusit odpovědět na různé otázky s ním spjaté. Potom už se mohou zaposlouchat do hustopohádky, která je povětšinou hodně akční, ale vždy přináší nějaké ponaučení. V pátek má s.Edita katechezi pro páťáky, která se skládá z evangelia následující neděle, výkladu, který využívá nějakou reálnou věc z běžného života a na ni evangelium aplikuje, a nakonec mohou děti nahlédnou do Boží kanceláře, kde to pěkně sviští.