„Naší povinností je činit druhé radostnými.“

Nemocnice Sv. Alžběty Na Slupi slavila 11.2.2020 Světový den nemocných za přítomnosti Jeho Eminence kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského.
Aktuality

Poprvé v novodobé historii nemocnice využili pacienti spolu s jejich ošetřovatelským personálem propojení areálu s klášterní nemocnicí a vydali se na mši svatou, která byla právě za ně, za jejich zdraví, trpělivost a vstřícnost sloužena.

Kardinál Dominik Duka ocenil v upřímném proslovu k personálu obětavou práci lékařského a ošetřovatelského týmu, který se v nemocnici stará o více než sto dlouhodobě nemocných pacientů. U lůžek pozdravil a duchovně podpořil hospitalizované pacienty na všech čtyřech odděleních dlouhodobé lůžkové péče.

Nemocnice Sv. Alžběty se nachází v klášterním objektu ženského řádu alžbětinek na Slupi na Praze 2. Rozsáhlý areál slouží nemocným již 300 let a od roku 2019 je zde provoz opět zajišťován samotným Konventem alžbětinek.

Světový den nemocných se slaví od roku 1993 z podnětu sv. papeže Jana Pavla II. při příležitosti památky Panny Marie Lurdské. Tento den nám má připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí, a také ty, kteří o ně pečují. Letošní svátek podpořil papež František pronikavými slovy, ve kterých podtrhnul podstatné jméno „člověk“, které vždy předchází přídavnému jménu „nemocný“. Tuto vizi chce naplňovat i pražská nemocnice alžbětinek heslem patronky řádu sv. Alžběty Durynské: „Naší povinností je činit druhé radostnými.“

 Fotografie: Martina Řehořová z portálu Člověk a Víra

Fotogalerie