Adventní duchovní obnova u sester Ježíšových

6.- 8.12.2019 v Olomouci pro dívky 18 - 35 let.
Duchovní obnovy

 

 

„Připravte cestu Pánu,   

vyrovnejte mu stezky“ (Mk 1,3)

   

Na adventní duchovní obnovu zveme ty, které chtějí:

  • zastavit se a dát v modlitbě prostor Bohu
  • snížit „pahorky pýchy“ a zasypat „údolí malomyslnosti“
  • nechat si prosvítit další kroky svého života

Soubory ke stažení