Stěhování karmelitek v České televizi

Sledujte reportáž Křesťanského magazínu
Média

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/319298380040010/video/724547

Po velmi dlouhé době hledání nového pozemku, který by vyhovoval požadavkům sester a splňoval potřebná kriteria, se karmelitky na začátku roku 2018 rozhodly koupit starý zemědělský statek v obci Drasty na Praze východ, který v církevních restitucích získala v roce 2015 Vyšehradská kapitula.
Tato zemědělská usedlost splňuje svým umístěním, rozlohou i tichem požadavky, které jsou nutné pro kontemplativní život. Zároveň je to místo v těsné blízkosti Prahy, jejíž součástí si karmelitky přály zůstat.
Spolu s Vyšehradskou kapitulou by chtěly tuto malou obec v blízkosti Klecan obnovit tak, aby se stala nejen jejich novým domovem, ale i příjemným místem pro bydlení i duchovní odpočinek pro ostatní lidi.