Sestry sv. Hedviky - pouť do Jižních Čech

Poutní zájezd na krásná mariánská místa – Klokoty a Lomec.
Reportáže

 

V letošním roce, ve dnech 7. – 8. září, jsme uskutečnili poutní zájezd na krásná mariánská místa Jižních Čech – Klokoty a Lomec. Duchovní doprovod nám opět, jako v minulém roce, zajišťoval P. Pavel Sobotka a P. Petr Bartoněk. Potěšil nás velký zájem spolupracovníků a  farníků o účast na pouti.

Vyjížděli jsme z Břežan za deště, který nás provázel celou cestu a měl podle předpovědi trvat i přes víkend. Nikoho z poutníků ale neodradil a odměnou nám bylo při výstupu z autobusu v Klokotech příznivé počasí a druhý den na Lomci krásně slunečno. Vnímali jsme to jako dar od P. MarieJ.

Obě poutní místa nás všechny oslovila svou skromností a zároveň majestátností.  V Klokotech jsme měli komentovanou (i soukromou) prohlídku areálu a po ní mši svatou. V odpoledním volném programu se poutníci různě rozešli – prohlídka města Tábor, vycházka do okolí, modlitba křížové cesty v ambitech. V pozdějších odpoledních hodinách byl odjezd na ubytování do Vodňan. Nedělní dopoledne nás čekal výjezd na Lomec, kde byla hlavní pouť a která probíhala za velké účasti poutníků. Mši svatou sloužil českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil spolu s místním děkanem a našimi kněžími. Toto krásné společenství lidí, nádherné meditační místo prozářené sluncem – to všechno samo o sobě vyzývalo k chvále a oslavě Boží a k díkům Panně Marii…    

Cestu zpět jsme spojili s návštěvou zámku Hluboká nad Vltavou a zastávkou s občerstvením u rybníka Svět v Třeboni.

 

 
“Kéž P. Maria vyprosí u Pána potřebné milosti pro všechny, kteří za ní putovali.”

 

 

Fotogalerie