Pouť mužů k blahoslavenému Karlu Rakouskému

19. října 2019 v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Rajhradě.
Aktuality

MUŽI JSOU VÍTÁNI I SE SVÝM ŽENSKÝM A DĚTSKÝM DOPROVODEM.

PROGRAM:

12.00  Začátek pěší poutě v Popovicích u Brna
14.00  Přednáška „Síla ve slabosti“ P. Tomáš Prajzendanc, CCG
15.00  Eucharistická adorace, Modlitba u relikvie bl. Karla Rakouského
16.00  Mše svatá, celebruje biskup Pavel Konzbul, zpívá Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna
17.00  Agapé s folkovou muzikou, komentovaná prohlídka mozaikářské dílny Jiřího Šťasty