Duchovní rozlišování

Cyklus setkání pro dívky a ženy 18 – 35 let u sester Ježíšových v Olomouci
Duchovní obnovy

„Bez moudrosti rozlišování se můžeme snadno přeměnit v loutky vydané všanc momentálním nabídkám...“

Papež František

 

Co se jakým duchem nese – Výchova svědomí a zpytování svědomí – Dar, o který je třeba prosit – Citlivost na Boží vnuknutí – Naslouchání a doprovázení – Přijmout Boží časový rozvrh – Prostředek k následování Pána

Setkání 1 x za měsíc (od října 2019 do dubna 2020)
Podle exhortace papeže Františka Christus vivit (Kristus žije)
Evangelium, slovo k tématu, modlitba
U sester Ježíšových – Zeyerova 5, Olomouc
První setkání 23.10.2019 (středa) od 16.30 do 18.30

Bližší informace se můžete dozvědět na adrese:
Sr. Olga Zelená, Společnost sester Ježíšových Zeyerova 5, 772 00 Olomouc e-mail: olgazelena.ssj@centrum.cz
www.ssj-

Soubory ke stažení