Beatifikační proces MATKY ROSY VŮJTĚCHOVÉ

Diecézní fáze bude slavnostně zahájena 30. listopadu 2019 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně .
Aktuality

Matka Rosa - Barbora Vůjtěchová, zakladatelka Kongregace se narodila v jihočeské vesnici Vobora u Radobytec (nyní Obora u Radobytce) 21. října 1876. Od dětství silně tíhne k rozjímavé modlitbě. Bůh jí mimořádně vede a jeho milost působí, že každodenní povinnosti vesnického děvčete zajímají jen malý prostor v její duši úplně ponořené do rozhovoru s ním. Meditace o utrpení Páně v ní budí intenzivní spolucítění a ztvárňuje silnou touhu poskytovat Ježíšovi útěchu způsobem nejúčinnějším - snahou o záchranu nesmrtelných duší. Když se dozví o zasvěceném stavu, nic už nedokáže změnit její rozhodnutí žít pro Boha bezvýhradně jako řeholnice.

Působí jako ošetřovatelka na různých místech v Čechách i v Rakousku. Její touha po přísném životě v odříkání, mlčení a ustavičné modlitbě však ostává nenaplněna a stále více v ní dozrává přesvědčení, že s hledáním svého povolání není ještě u konce. Když je v roce 1911 přeložena do Brna a má možnost hovořit s biskupem Huynem, svěřuje se mu se svou touhou založit smírnou Kongregaci. Nachází u něho pochopení a přes mnohé nesnáze zakládá Kongregaci sester Těšitelek, 14. května 1916 do ní vstupuje a stává se její představenou. To už má nová kongregace 5 kandidátek. Matka Rosa je jim i všem, co přicházejí po nich, obětavou matkou a snaží se jim vštípit ducha velkodušné lásky k Bohu i bližním. Lásky, která se pro záchranu duší neváhá obětovat, zapomínat na sebe. A hlavně, snažila se je přivést co nejblíže ke Kristu, který ji samotnou uchvátil a proměnil v oběť smíru. Celý svůj čas a síly věnovala formaci sester. Stanovy s výkladem, co napsala, jsou opravdivou školou vnitřní modlitby a návodem k dokonalosti.

Postavila mateřinec v Rajhradě a otevřela čtrnáct filiálních domů v různých městech, kde sestry pečovaly o nemocné. Zemřela 5. září 1945 v Rajhradě.

Soubory ke stažení

velikost 132 KB