130. výročí vzniku České kongregace sester dominikánek

Malá ratolest na velkém a starobylém kmeni řádu sv. Dominika
Aktuality

Tématem tradičního podzimního setkání dominikánské rodiny, které se uskuteční 12. října 2019 v prostorách pražského kláštera bratří dominikánů v Husově ulici, bude letos 130. výročí vzniku „jedné z malých ratolestí na velkém a starobylém kmeni řádu sv. Dominika“, České kongregace sester dominikánek. Hlavním celebrantem zahajovací mše svaté bude otec kardinál Dominik Duka OP.

Kořeny České kongregace sester dominikánek sahají do štýrského Gleisdorfu: v tamním dominikánském klášteře prošlo formací několik českých žen, které zatoužily žít zasvěceným životem v Kazatelském řádu. Den jejich návratu do Olomouce-Řepčína – 12. září 1889 – slaví české dominikánky jako den založení své kongregace.

„... Do Olomouce přijely o čtvrté hodině odpolední, dříve, než byly očekávány. Když vstoupily do dominikánského kostela, byl ještě prázdný... Po ukončení chvalozpěvu Te Deum odešly sestry s průvodci svými, bratry dominikány, aby je tito na místo nového působiště jejich uvedli a jim klášter k horlivé činnosti pro blaho národa odevzdali.“ (Jiřina Běhalová: Dějiny sester III. řádu sv. Dominika).

 

 
130. výročí vzniku kongregace je jistě vhodnou příležitostí vzdát díky Bohu za vše, čím už mohly sestry, bratři i členové laických sdružení sv. Dominika přispět k šíření Jeho království mezi lidmi. Snad i letošní setkání všech větví dominikánské rodiny (SEDOR) přispěje k prohloubení současné a rozvíjení budoucí spolupráce na šíření Pravdy ve světě.