Adorace za povolání u sv. Ludmily v Praze na Nám. Míru

Přijďte se modlit vždy v 1. pátek v měsíci za povolání pro sebe i pro druhé. Termíny pro rok 2019/20.
Aktuality

Zahájení výstavu Nejsvětější Svátosti ve 14 hod, od 15.30 společná moderovaná adorace, kterou vedou různá řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí, rodiny a farnost. V 16.30 mše sv., kterou slouží biskupové nebo představení jednotlivých řeholních společenství. Zveme všechny mladé, kteří hledají svou životní cestu, i ty, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou.

Soubory ke stažení

Fotogalerie