Řeholnice - Den modliteb

Řeholnice se budou na Květnou neděli společně modlit za vítězství pravdy a ducha pokání v církvi v naší zemi a za všechny oběti sexuálního zneužívání.
Aktuality

Na návrh předsednictva Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice se sestry v jednom dni spojí v modlitbách za vítězství pravdy a ducha pokání v církvi v naší zemi a za všechny oběti sexuálního zneužívání. Den modliteb připadá na Květnou neděli, na den, v němž nás liturgie vede k hlubšímu zamyšlení nad všudypřítomným tajemstvím spojení Boha se zranitelným lidstvím.

Děkujeme všem společenstvím i jednotlivcům, kteří se 14. 4. 2019 k našim modlitbám jakýmkoli způsobem přidají.