Doma je doma - Služba rozlišovania povolania

Záznam z TV Lux
Média

https://www.tvlux.sk/archiv/play/18482