2.února 2019 - Den zasvěcených osob

Aktuality

2. únor, svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), je v katolické církvi slaven i jako den zasvěceného života. Liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, je též svátkem těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidem.


Diecézní biskupové zvou v souvislosti s tímto svátkem všechny Bohu zasvěcené osoby působící v jejich diecézích ke společnému setkání. Členky a členové různých řeholních společenství, sekulárních institutů a jiných forem zasvěceného života spolu s biskupy děkují Bohu za dar duchovního povolání a prohlubují vztahy uvnitř církve - živoucího organismu, mystického Těla Kristova.


Tradice těchto setkání sahá do doby pontifikátu papeže Pavla VI. V roce 1997 byl 2. únor papežem Janem Pavlem II. oficiálně vyhlášen Světovým dnem zasvěcených osob.