Pozvánka na benefiční koncert - Česká mše vánoční

Čtvrtek 27.12.2018 v 19:30 Kostel sv. Benedikta, Hradčanské náměstí, Praha. Na podporu opravy Domu pro hosty - Domu navštívení sester bosých karmelitek.
Aktuality

V době vánoční se uskuteční v našem kostele sv. Benedikta na Hradčanském náměstí v Praze dva benefiční koncerty na opravu Domu pro hosty – Domu navštívení, který bude součástí nově budovaného klášterního areálu sester bosých karmelitek v Drastech na Praze Východ. 

 

 

Strahovský chrámový sbor pod vedením Vladimíra Roubala

  • 27.12.2018 Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba 
  • 13.1.2019 Musica pro Sancta Cecilia 

 

 

Současný klášter na Hradčanském náměstí v Praze dostala komunita sester Karmelu sv. Josefa po návratu z exilu za Josefa II. na konci 18. století jako náhradu za již obsazený klášter na Malé Straně.

Kvůli malé zahradě a vzrůstajícímu hluku se sestry po dlouhém rozlišování rozhodly v roce 2005 hledat nový, vhodnější pozemek pro svůj život. Začátkem roku 2018 proto koupily zemědělský statek spolu s přilehlými pozemky v obci Drasty na Praze-východ.

Hledání kupce našeho současného kláštera bylo velmi obtížné a zdlouhavé. V komunitě jsme upřednostnily prodej k nekomerčnímu využití kláštera, byť jsme si byly vědomé, že z prodeje ke komerčnímu využití bychom získaly pravděpodobně daleko více peněz. Cítily jsme se zavázané památkou našich sester, které tento dům a kostel za 180 let života posvětily svými modlitbami a oběťmi. Nakonec můžeme s vděčností oznámit, že klášter a kostel budou nadále sloužit Karmelu. Budou zde žít a pracovat naši bratři bosí karmelitáni.

Celá stavba kláštera, kostela a přilehlých budov je plánována v několika etapách. V první etapě (2018–2019) se bude opravovat bytový dům a budoucí dům pro hosty, který bude po dobu stavby kláštera sloužit k provizornímu bydlení sester. Na konci roku 2019 by se komunita sester měla přestěhovat do Drast a klášter s kostelem na Hradčanském náměstí by do správy převzali naši bratři, bosí karmelitáni. V r. 2019 začne samotná stavba nového kláštera a kostela. Je snahou, aby podstatná část stavby byla dokončena v r. 2021.

 

Kdo by chtěl pomoci...

Protože jsme náš současný klášter prodaly k nekomerčnímu využití, jsou naše finanční možnosti na stavbu nového kláštera, kostela a přilehlých budov omezené.

Součástí areálu budou také budovy, které nebudou součástí papežské klauzury sester, ale budou sloužit obyvatelům Drast nebo těm, kteří přijedou na duchovní pobyt.


Budeme proto vděčné za každý příspěvek, kterým se rozhodnete novou stavbu podpořit.
Za naše dobrodince se každý den modlíme a je za ně každý měsíc v našem kostele sloužena mše svatá.

 

Číslo našeho účtu u Komerční banky je: 115-3844 1302 47/0100.

(V případě zájmu Vám rády vystavíme potvrzení o daru pro snížení základu daně.)

 

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie