Adventní duchovní obnova u sester sv. Hedviky v Břežanech u Znojma

"Panna Maria, učitelka duchovního života"
Duchovní obnovy

Letošní víkendová adventní duchovní obnova v našem klášteře, kterou vedl Mons. Adam Rucki, nesla téma: "Panna Maria, učitelka duchovního života".

Dny byly naplněné bohatými, hlubokými, ale zároveň srozumitelnými přednáškami, chvílemi ztišení, svátostí smíření i společným agapé. Vrcholem všeho byla mše svatá, po níž následovala adorace s večerem chval. Pozvání na obnovu přijalo přes sedmdesát účastníků. Věříme, že  nám všem tyto dny pomohly vkročit do adventní doby s novou nadějí, radostí a touhou žít s Pánem tak, jak zdůrazňoval v přednáškách otec Adam – být neustálou modlitbou po vzoru P. Marie:-).

Kéž se tak stane…

Fotogalerie