Nové vedení Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Generální představenou se stala SM. Ancilla Anna Doležalová.
Aktuality

Vikářkou se stala SM. Anita Jana Kundrátková. Asistentkami jsou: SM. Alverna Lucie Mikotová, SM. Nikol Veronika Drápalová, asistentkou a sekretářkou pak je SM. Clemens Marie Vránová; ekonomkou byla zvolena SM. Amidea Blanka Rybecká.