Jsme svatí (?) - Setkání mladých lidí a řeholníků

Ve čtvrtek 22. listopadu se v prostorách františkánského kláštera u kostela Panny Marie Sněžné opět konal večer organizovaný řeholníky a řeholnicemi pro mladé lidi.
Sdílíme s Vámi

Název Jsme svatí (?) navázal na předešlé ročníky Jsme normální (?), Jsme Boží (?), Jsme odvážní (?). Cílem těchto večerů je nabídnout mladým lidem možnost potkat se s členy různých řádů a řeholí v méně formálním prostředí, ale také nabídnout podněty k přemýšlení, čas k rozhovorům a ztišení.

Program připravuje tým tvořený zástupci různých řeholí a hnutí převážně z pražské arcidiecéze. Letos byl zahájen projekcí pěti krátkých videošotů na téma Mýty a pravda o řeholním životě. Následujícího duchovního impulsu na téma „svatost“ se ujal o. Vlastimil Kadlec OMI. Společná část večera vyvrcholila „kulatým stolem“ Až na dřeň, v němž odpovídalo sedm bratří a sester na otázky z publika. Už během občerstvení a pak v záběru večera mohli mladí lidé využít příležitosti k neformálním rozhovorům nebo k tiché adoraci.

Více informací o tomto večeru i navazujících aktivitách najdete na www.reholnicispolu.cz nebo na facebookové stránce Řeholníci spolu. Videozáznamy kulatého stolu z letošního a loňského setkání pak na YT kanálu Řeholníci spolu.