Jsme svatí (?) - Setkání mladých lidí a řeholníků

Ve čtvrtek 22. listopadu se v prostorách františkánského kláštera u kostela Panny Marie Sněžné opět konal večer organizovaný řeholníky a řeholnicemi pro mladé lidi.
Aktuality

Název Jsme svatí (?) navázal na předešlé ročníky Jsme normální (?), Jsme Boží (?), Jsme odvážní (?). Cílem těchto večerů je nabídnout mladým lidem možnost potkat se s členy různých řádů a řeholí v méně formálním prostředí, ale také nabídnout podněty k přemýšlení, čas k rozhovorům a ztišení.

Program připravuje tým tvořený zástupci různých řeholí a hnutí převážně z pražské arcidiecéze. Letos byl zahájen projekcí pěti krátkých videošotů na téma Mýty a pravda o řeholním životě. Následujícího duchovního impulsu na téma „svatost“ se ujal o. Vlastimil Kadlec OMI. Společná část večera vyvrcholila „kulatým stolem“ Až na dřeň, v němž odpovídalo sedm bratří a sester na otázky z publika. Už během občerstvení a pak v záběru večera mohli mladí lidé využít příležitosti k neformálním rozhovorům nebo k tiché adoraci.

Více informací o tomto večeru i navazujících aktivitách najdete na www.reholnicispolu.cz nebo na facebookové stránce Řeholníci spolu. Videozáznamy kulatého stolu z letošního a loňského setkání pak na YT kanálu Řeholníci spolu.