Slavnost sv. Hedviky

Slavnost sv. Hedviky s žehnáním oltáře 2018 u sester hedviček v Břežanech.
Aktuality

Letošní slavnost sv. Hedviky v klášterní kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Břežanech byla obohacena o žehnání nového oltáře a obnoveného presbytáře. Oltář požehnal brněnský kanovník P. Roman Kubín.

Těšily jsme se z hojné účasti kněží i lidu. Kromě architektů a tvůrců nového presbytáře se slavnosti zúčastnili jak obyvatelé a zaměstnanci Domova v čele s panem ředitelem, tak paní starostka, místní farníci i lidé z okolí a velmi nás potěšila účast také bývalých zaměstnanců.

Kéž denní zpřítomňování Kristovy oběti na novém oltáři přinese spásu všem...

Fotogalerie