Prázdniny na západě

Čtyři krásné týdny na táborech sester salesiánek.
Aktuality

Naše čtyřčlenná komunita sester salesiánek zajišťuje činnost klubu SHM Klub Plzeň, z.s., jehož posláním je vychovávat děti a mládež a vytvářet podmínky pro jejich všestranný rozvoj, zprostředkovávat a předávat jim křesťanské hodnoty.

Přes prázdniny se toto naplňuje pomocí táborů. A tak jsme spolu s našimi spolupracovníky, dobrovolníky a animátory prožili čtyři krásné týdny na táborech.

Mladší děti v Nečtinách pluly po „Nespoutaných vodách Narnie“, starší děti se ocitly také v Nečtinách, ovšem na „Pevnosti Boyard“. Jeden příměstský tábor byl hudební a při uzdravování princezny Zubejdy se linuly songy z této známé pohádky a další příměstský tábor si užil keramiky i dobrodružství, protože přicházel na kloub „Záhadě keramického střepu“.