Formační setkání všech sester z Kongregace cyrilek na Velehradě

Formy křesťanské modlitby s důrazem na modlitbu lectio divina, imaginativní kontemplaci, reflexi a modlitba zpytování svědomí – EXAMEN.
Duchovní obnovy

Soubory ke stažení