Divadelní inscenace o SM. Elišce Pretschnerové

Divadelní inscenace proběhne 9.12.2018 v 17 hod v Olešnici na Moravě, kostel sv. Vavřince a 10.12.2018 v Brně v kapitulní síni kláštera minoritů.
Aktuality

Divadelní inscenace o milosrdenství, o mozolech a bezedném srdci. Životní příběh silné křehkosti a nezlomné víry služebnice Boží Elišky Pretschnerové, řeholní sestry Kongregace Školských sester sv. Františka. Na začátku inscenace pronese úvodní slovo o životě a díle Sestry Elišky postulátorka beatifikačního procesu SM. Zdislava Nosková OSF.

Fotogalerie