Klášter Trapistek povýšil na opatství a má první abatyši

Trapistický klášter sester v Poličanech u Neveklova byl povýšen na opatství v den slavnosti výročí posvěcení kostela. O den později, 30. července 2018, byla na dobu neurčitou za první abatyši zvolena Sr. Lucie Paola Tartara.
Aktuality

Sestry srdečně zvou na slavnostní benedikci nově zvolené abatyše, kterou bude udílet Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a generální vikář. Obřad se uskuteční ve středu 22. srpna 2018, v den památky Panny Marie Královny, při mši svaté v 10.00 hodin. Sestry trapistky prosí o nahlášení účasti na slavnost do 13. srpna 2018 na e-mail: trapistkysekretariat@gmail.com, zvláště to platí pro kněze, kteří by chtěli koncelebrovat při mši svaté.

Komunita Naší Paní nad Vltavou Řádu cisterciáků přísnější observance je jediným ženským opatstvím v ČR, která bylo založeno v roce 2007 mateřským domem v italském Vitorchianu. Ženy žijí podle Řehole svatého Benedikta, modlí se a pracují. Součástí dne je liturgická a osobní modlitba, rozjímání a různorodá práce, například vyrábí sušenky, chovají včely a prodávají med, malují a prodávají ikony. Více informací naleznete zde: https://www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp.