Život na Zámku

Nahlédněte do života sester hedviček.

Od navrácení zámeckého areálu Kongregaci sester sv. Hedviky v Břežanech u Znojma v roce 1991 pronajímají sestry jeho převážnou část příspěvkové organizaci Zámek Břežany za účelem poskytování sociálních služeb. Sídlí zde Domov pro osoby se zdravotním postižením.

V návaznosti na své charisma, které spočívá ve vícero podobách služby, vnímaly sestry jako základní rozměr své služby po navrácení majetku obnovu původní kaple (po zabrání sloužila jako skladiště) celodenně přístupnou jak pro klienty Domova, tak i pro veřejnost a zároveň vytvořit klientům celkovou přestavbou ze zcela nevyhovujících a nedůstojných ubytovacích prostor příjemné domácí prostředí pro bydlení. Současně, pro rozvoj klientů, bylo nutné vytvořit zázemí pro výuku a aktivizační činnosti v přilehlých hospodářských budovách, kde se podařilo kromě různých dílen, učeben, administrativních prostor, plynové kotelny, stájí a garáží vybudovat i dva externí byty pro pět klientek a Denní stacionář pro sedm klientů z okolí. V budově zámku se během let podařilo přestavbou vybudovat čtrnáct tzv. domácností, které naplňují kritéria běžných bytů, dále wellnes, snouzelen a zázemí pro zajištění provozu (kuchyň, prádelna, ordinace, kanceláře…).

Velkou pomocí k uskutečnění tohoto záměru byla sestrám finanční podpora z generalátu sester sv. Hedviky v Berlíně, bez které by projekt nebyl ještě zdaleka uskutečněn. Přestavba se děla ve spolupráci s příspěvkovou organizací Zámek Břežany, přičemž kongregace sester projektovala a hradila přestavbu a Zámek hradil vybavení nových prostor. Zároveň se sestrám podařilo přes sponzory ze zahraničí zajistit pro nemalý počet klientů Domova různé zdravotnické pomůcky, na které nedosáhnou přes pojišťovny (elektrická lůžka, ortopedickou obuv, speciální matrace, v letošním roce pro jednoho klienta speciální elektrický vozík, bez kterého se nemohl sám pohybovat a zúčastňovat se společných výletů a akcí, částečné vybavení sportovního areálu aj.). Pro relaxaci klientů jsme upravily sportovní areál včetně nového oplocení, dvorek s krbem a postupně uskutečňujeme úpravu zámeckého parku. Ještě nás čekají nutné úpravy cest pro vyhovující podmínky projížďky klientů po parku na invalidních vozících.

Kromě této nutné materiální pomoci zajišťují sestry klientům Domova duchovní službu -  přípravu na přijetí svátostí, možnost denně slavit mši svatou v klášterní kapli, jednou v týdnu výuku náboženství, a také možnost účasti klientů na zahradních slavnostech a duchovních obnovách, které pořádají sestry. Při farních poutích je vždy v doprovodu sester zapojeno i několik děvčat z Domova. (Materiální pomoc i duchovní službu pro klienty zajišťují sestry bez finanční náhrady).

Dvě sestry jsou v Domově zaměstnány jako pracovnice sociální péče na úseku aktivizačních činností – keramická dílna, sportovní aktivity a práce s klienty na PC.

Jsme vděčné, že i když nejsme přímými zřizovateli sociální služby, výše uvedenou pomocí a sdílením bydlení „pod jednou střechou“ můžeme ulehčit život potřebným.