Pouť ke svaté Hedvice

Kéž svatá Hedvika provází svou přímluvou všechny, kteří za ní putovali.
Duchovní obnovy

Pozvání sester sv. Hedviky na pouť k jejich patronce sv. Hedvice Slezské do Vratislavi a Třebnice ve dnech 28. – 29. dubna 2018 přijali jak spolupracovníci, kteří tvořili největší skupinu poutníků, tak i farníci a příbuzní sester.

Duchovní doprovod zajišťoval P. Pavel Sobotka a P. Petr Bartoněk.

Nejprve jsme shlédli Raclavické panoráma ve Vratislavi. Poté jsme navštívili klášter sester sv. Hedviky ve Vratislavi, kde se zrodila tato kongregace. Zde, u hrobu zakladatele kongregace Roberta Spiskeho, jsme slavili mši svatou. Následně nám sestry ukázaly muzeum, jejich mateřskou školu, internát pro studentky a zahradu a pak všechny poutníky pozvaly na výborné pohoštění. Odtud jsme se vydali do katedrály sv. Jana Křtitele a nedaleko od ní jsme navštívili pozůstatky bývalého hradu Piastovců s komnatou sv. Hedviky. Navečer byl odjezd na hotel do Třebnice. Zde jsme si během nedělního dopoledne prohlédli baziliku sv. Bartoloměje a sv. Hedviky s kryptou, město a před polednem jsme slavili mši svatou společně s třebnickými farníky u hrobu sv. Hedviky. Při zpáteční cestě jsme ještě navštívili mariánské poutní místo Králíky.