Modlitby za povolání v kostele sv. Ludmily

Každý první pátek v měsíci zveme k adoraci a mši sv. s biskupy za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu. Místo konání: Kostel sv. Ludmily, náměstí Míru, Praha 2.
Aktuality

Zahájení výstavu ve 14 hod, společná adorace od 15.30, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí, rodiny a farnost. V 16.30 mše sv., kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou.

Fotogalerie