Letní tábor pro děti a mládež

Na faře Dřevohostice pořádají Dominikánky.
Sdílíme s Vámi