Centrum pro rodiny svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Pod záštitou svaté Zdislavy se v Centru pro rodiny svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí uskutečnila od 2.-4.3. 2018 třetí víkendová duchovní obnova rodin.
Duchovní obnovy

Hlavním mottem tohoto setkání bylo: „Obraťte se a věřte evangeliu.“Mk 1,15.

Víkendové setkání bylo provázeno společnou modlitbou a společným sdílením. Při přednáškách, které si pro nás se svou osobitostí připravili všichni čtyři místní bratři, jsme zaslechli nejen výzvu ke změně a jaké jsou aktuální důvody pokání, ale i návod, jak tuto změnu uskutečnit v dnešní době.

Duchovní program s postní tématikou byl připraven také pro děti spolu s tvořivou dílnou. V rámci odpolední sobotní siesty jsme se vydali na hraniční vrchol Hvozdu, kde se nachází železný kříž s citátem z Písma svatého: „Neste břemena jedni druhých.“Gal 6,2. Tato slova se nám stala povzbuzením k ochotné službě pro další úsek naší duchovní pouti. Další putování po vyznačené cestě lemované stopami nás čekalo v neděli, na jejímž konci si účastníci obnovy mohli zapsat předsevzetí, které by chtěli do velikonoc uskutečnit.

Příští víkendové setkání rodin se uskuteční na podzim tohoto roku. Již nyní Vás na toto setkání srdečně zveme a přimlouváme se za Vás a Vaše rodiny u hrobu naší paní Zdislavy.

 

Vaši bratři dominikáni a sestry dominikánky

 

 
„Neste břemena jedni druhých.“Gal 6,2.