Příměstský tábor sester Hedviček

Reportáže

Na zahradě sester sv. Hedviky zvané Emauzy se konal prázdninový příměstský tábor pro děti z Břežan a okolních vesnic. Program připravovala sestra Františka se čtyřmi maminkami z vesnice, včetně paní starostky Jany Surovcové. Tábor se uskutečnil také ve spolupráci se Zámkem Břežany – děti si mohly samy vyzkoušet práci v hrnčířské, tkalcovské a keramické dílně, krmení domácích zvířat či hřebelcování koní. S radostí využily i sportovní areál, zámecký park a bazén.

V roce 2016 byl tábor zaměřen na historii břežanského zámku. Děti byly rozděleny do skupin podle šlechtických rodů majitelů zámku Lichtenštejnů a Lobkoviců, vedoucí si užili roli posledního rodu Wamboltů, jejichž erby si každý označil své táborové tričko. Děti se seznámily s konkrétními postavami jednotlivých rodů, při stopované poznávaly sochy a vzácné stromy v zámeckém parku, farní kostel, zažily bitvu u Solferina a záchranu raněných, pátraly po pokladu zazděném v zámeckém sklepení. Tábor byl zakončen v Emauzích u táboráku společně s rodiči, sestrami a ředitelem Zámku Břežany.

V následujícím roce byla táborovým tématem historie obce Břežany. Děti procházely obcí podle staré mapy a pátraly po událostech a místech, o kterých píše stará břežanská kronika. Za pomoci vedoucích vztyčily v poli u silnice směrem na Čejkovice dřevěný kříž na památku lidí, kteří podlehli choleře. Během tábora nechyběly ani soutěže, hledání pokladu a na závěr rozdávání diplomů.