Beatifikace naší sestry Elišky Pretschnerové

Česká provincie Školských sester sv. Františka je Žadatelkou kauzy blahořečení Služebnice Boží sestry Elišky Pretschnerové, OSF. Proces je v diecézní fázi a je veden v diecézi Hradec Králové.
Reportáže

Je to proces o životě, ctnostech a pověsti svatosti sestry Elišky. Prožila téměř celé 20. století. Věrně žila Evangelium v duchu svatého Františka z Assisi. Usilovala o to „být malá“, zároveň to byla žena „velkých perspektiv“, která se zasadila o realizaci dokumentů II. Vatikánského koncilu v církvi i v řeholních společnostech. Ani v těžkých podmínkách komunistického režimu neztrácela víru a naději, sloužila všem a projevovala úctu každému člověku. Příklad jejího života se nabízí k následování a provincie se denně modlí za všechny, kteří se utíkají do její přímluvy.

 

 

Kontakt

 

Fotogalerie