Konference vyšších představených ženských řeholí

Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky.
  • Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů.
  • Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou.
  • Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

 


 

Předsednictvo

Předsedkyně:

Sr. Krista Chládková, generální představená, Česká kongregace sester dominikánek

Místopředsedkyně:

Sr. Vojtěcha Zikešová, generální představená, františkánky Marie Immaculaty


 

Členky předsednictva:

 

Sr. Marie Anna Linhartová OSU, provinciální představená, Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily

Sr. Zdeňka Švédová, provinční představená, Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice

Sr. Ancilla Doležalová, generální představená, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

 

Sekretářka KVPŽŘ

Sr. Fidelis Sedláková, SCB, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

 

 

 

 

Zasedání KVPŽŘ

Společná zasedání KVPŽŘ se konají v Praze v klášteře Šedých sester na Bartolomějské ulici. Kromě duchovního programu budou probírána aktuální témata a informace. Začátek mší svatou v 9.30 hodin.

  • 29.3.2023 Praha
  • 13. - 15. 6.2023 Hejnice
  • 11.10. 2023 Praha
  • 13.12.2023 Praha