Konference vyšších představených ženských řeholí

Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky.
  • Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů.
  • Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou.
  • Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

 


Předsednictvo

Předsedkyně:

Sr. Krista Chládková, generální představená, Česká kongregace sester dominikánek

Místopředsedkyně:

Sr. Miroslava Bortlová, provinční představená, Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže  


 

Členky předsednictva:

Sr. Vojtěcha Zikešová, generální představená, Kongregace Sester Neposkvrněného Početí PM III. řádu sv. Františka

Sr. Baptista Nožková, provinční představená, Školské sestry sv. Františka

Sr. Františka Kadlčíková, provinční představená, Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje 
 

Sekretářka KVPŽŘ

Sr. Klára Šídlová, Kongregace Šedých sester III. ř. sv. Františka

 

 

 

 

Zasedání KVPŽŘ

Společná zasedání KVPŽŘ se konají v Praze v klášteře Šedých sester na Bartolomějské ulici. Kromě duchovního programu budou probírána aktuální témata a informace. Začátek mší svatou v 9.30 hodin.

  • 10. října 2018 - v Olomouci
  • 12. prosince 2018 
  • 13. března 2019
  • 18. - 20.června 2019 - výjezdní jednání Štěkeň
  • 9. října 2019
  • 11. prosince 2019

 

Soubory ke stažení

velikost 95 KB