Jubileum Kongregace sester sv. Hedviky

V neděli 30. června 2019 jsme společně s příspěvkovou organizací Zámek Břežany oslavili Den otevřených dveří spojený s výročími 160 let založení Kongregace sester sv. Hedviky a 200 let dostavby zámku a založení zámeckého parku.

Tento slavnostní den byl zahájen mší svatou v klášterní kapli, jejímž hlavním celebrantem byl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle spolu s dalšími kněžími. Velmi nás potěšila hojná účast lidu a také přítomnost naší generální představené a spolusester ze čtyř zahraničních provincií. Rovněž nám bylo ctí poprvé u nás přivítat hraběcí rodinu von Hoyos z Německa – přímé potomky rodu Wamboltů, kteří v roce 1926 prodali zámek naší kongregaci. Všechny nás oslovilo jejich noblesní, ale zároveň velmi srdečné a skromné vystupování.

Po mši svaté proběhla v novém společenském sále vernisáž obrazů šlechtických majitelů a významných osobností našeho zámku. Po obědě se mohli všichni hosté zúčastnit společného programu Domova a kongregace, který probíhal na různých místech zámeckého areálu – uvítání vzácných hostů s hlubokým proslovem hraběte Franze Ferdinanda von Hoyos, vystoupení Zámecké kapely, přehlídka dobových kostýmů, cimbálová muzika Notečka ve sklepení zámku, svezení na koních, bazén a trampolína pro veřejnost, jarmark…  

Vrcholem celého programu bylo vystoupení obyvatel Domova a Denního stacionáře „Byl jsem tam aneb výlet do minulosti břežanského zámku“, které si vysloužilo zasloužený dlouhý aplaus.

 

160 let trvání kongregace...

Jsme Bohu vděčné za společně prožité radostné chvíle tohoto dne a za všechna dobrodiní přijatá během 160 let trvání kongregace. Svěřujeme do Boží lásky a milosrdenství všechny živé i zemřelé sestry, dobrodince, stavitele a obyvatele tohoto zámku a také všechny, kteří do něj přicházejí a v něm pracují. Jeho lásce a prozřetelnosti odevzdáváme každý další den…

 

 

Fotogalerie