Jubilejní obnova u boromejek

Krátký dodatek k jubilejní slavnosti dne 26. září 2020.

 

 

Já, sestra Marie Richardis Nováková, Arnoštka Šerychová, Petrina Schreiberová, Brigita Čechová, Gaudentie Parmová, Illumináta Malechová…

obnovuji v přítomnosti svých sester sliby, kterými jsem se před 70 lety zasvětila Bohu v této kongregaci…

 Dne 26. září 2020 obnovily tyto sestry v kapli Svaté Rodiny v Městě Albrechticích  po 70 letech s pokornou vděčností řeholní sliby.

Nerozuměly bychom dobře chvále a díkům těchto sester, kdybychom spolu s nimi nepohlédly do životního portrétu Matky Bohumily a způsobu jejího vedení v této těžké době. Ona to byla, kdo svým hrdinným postojem víry, naprostou oddaností Boží vůli, bezmeznou důvěrou ve vedení Boží Prozřetelnosti, předala svým svěřeným sestrám jasné rysy nebojácné a ryzí řeholnice, kterou oceňoval i svět. List „Katolik“ píše v r. 1946 k jejímu životnímu jubileu mimo jiné:  

„... Jestliže dnes stojí v čele mohutné řeholní rodiny, čítající více než 1000 milosrdných sester a usměrňuje její duchovní a fyzický vývoj v několika desítkách domů ve vnitrozemí i v pohraničí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, v klášteřích, nemocnicích, v sociálních a charitativních ústavech, v celé řadě škol obecných, měšťanských a odborných, je to jistě úkol, který vyžaduje ucelené, vyrovnané a hluboce duchovní osobnosti. V sestře Bohumile se vzácným způsobem zasnoubila vroucí láska k Bohu s neméně vzácnou láskou k vlasti.“

 

 

Přečtěte si více o jubilejní obnově a životě boromejek před 70 lety v převratné době, kdy nastávala likvidace řeholí v České republice v přiloženém souboru...

 

 

Soubory ke stažení